Deutsch Česky

Výkup a porážka prasat

Ve své provozovně provádí firma JATKA - KURKA s.r.o. svoji hlavní činnost - porážku jatečních prasat a následně pak jatečné opracování vepřových půlek. Denní kapacita porážených prasat je 1100 kusů.

Jateční zvířata firma vykupuje dle platných českých norem. Pro tyto účely byli vyškoleni 4 zaměstnanci, kteří obdrželi osvědčení o odborné způsobilosti k provádění klasifikace jatečně upravených těl prasat.

Klasifikace je prováděna moderními sondovými přístroji na vyhodnocování zmasilosti zvířat.

JATKA - KURKA s.r.o. © 2011 || programování a design: www.modry.cz